Privacyverklaring

In Style Styling & Decoraties verklaart hierdoor nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens
uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking.
Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.

Contact

Heeft u naar aanleiding van wat u op onze site gezien heeft vragen dan kunt u een bericht sturen.

Copyright

Teksten en afbeeldingen op www.instyledecoraties.nl zijn beschermd volgens het auteursrecht.
Het zonder toestemming overnemen, kopieren en openbaar maken van teksten en/of afbeeldingen is om die reden dan ook niet toegestaan.
Wilt u gebruik maken van teksten en/of afbeeldingen op www.instyledecoraties.nl, neem dan contact op.

My Cart
Wishlist
Recent bekeken
Categories